Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató - Brightly Kft.

Tisztelt Érintett! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat, melyben összefoglaljuk a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, annak figyelembe vételével, hogy Adatkezelőként maximálisan tiszteletben tartjuk az Ön jogait, és elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt! Működésünk során mindenkor tekintettel vagyunk az adatkezelés alábbi alapelveire: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötött adatkezelés; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság. Amennyiben az ebben a tájékoztatóban foglaltakkal nem tud egyetérteni, kérjük, ne használja oldalunkat és elérhetőségeinket!

1

Adatkezelő adatai és elérhetőségei, cégnév

2

Adatvédelmi tisztviselő adatai és elérhetőségei

3

Személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

4

Személyes adatok kezelésének jogalapja

5

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók

6

Külföldi adattovábbítás

7

Adatkezelés időtartama

8

Adatkezeléssel érintettek jogai

9

Panasz benyújtásának lehetősége, bírósági jogorvoslat

10

Fogalommagyarázatok

11

Adatok biztonsága és védelme

12

Sütik kezelése

13

Álláspályázatok adatkezelése

Budapest, 2020. október 19.